Min profil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 1996 og er autoriseret af psykolognævnet under Ankestyrelsen. Derudover er jeg godkendt specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi, parterapi, gruppe samtaler/debriefinger samt akut krisehjælp. Mine arbejdsmetoder strækker sig over kognitive, eksistentielle og psykodynamiske metoder. Herudover er mindfulness en særlig del af tilgangen.

Jeg samarbejder bl.a. med Falck Healtcare, Prescriba, SOS International, Blom Søefeldt, kommuner, virksomheder samt forsikringsselskaber med sundhedsordninger.

Jeg er medlem af:

• Dansk Psykolog Forening
• Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
• Selskab for Psykotraumatologi, Krise og Katastrofepsykologisk selskab.

Læs mere