Akut krisehjælp

Formålet med den krisepsykologiske hjælp er at få bearbejdet oplevelsen, at tackle de psykiske følgevirkninger og at få genopbygget trygheden i hverdagen. En psykolog kan give personlige guidelines til at udvikle og fastholde sunde reaktionsmønstre samt give redskaber, så man selv kan tage sig af kommende udfordringer.

Ved at søge hjælp hos en professionel kan man udvikle sunde måder at forholde sig på i forhold til de nye udfordringer. I terapien skabes et tillidsfuldt rum med hjælp til at bearbejde de indtryk, oplevelsen har skabt, samt støtte til at komme igennem krisens mange udfordringer.

Et stigende antal af mennesker oplever stærkt chokerende oplevelser i arbejdssammenhænge. Sådanne erfaringer kan medføre længerevarende sygefravær og risiko for psykisk nedslidning. Det er derfor af afgørende betydning, at ledelsen og nærmeste kolleger kommer med en bevidst opbakning og en aktiv indsats for at sikre medarbejderens fortsatte psykiske velbefindende.

Læs mere om akutte kriser