Mobning / chikane

Mobning på arbejdspladsen finder sted, når en ansat regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger som fx rygtespredning, latterliggørelse m.m.

Det kan føre til stress, angst, hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnbesvær m.m.

Der kan også være tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som det er svært at forsvare sig imod.

Fx at vigtig information tilbageholdes, eller at der spredes rygter om en ansat. Udstødelse af det sociale fællesskab, latterliggørelse og drillerier ses også hyppigt.

Man kan inddele mobning i to kategorier:

Arbejdsrelateret mobning:

 • Det kan være handlinger, der forhindrer eller gør det vanskeligt for en person at udføre arbejdsopgaver og pligter, fx:
 • Urimelige deadlines
 • Urimelige arbejdsbyrder
 • Fjerne ansvarsområder uden at snakke om det først (blive overflødiggjort)
 • Tilbageholdes af informationer, som gør det svært at udføre arbejdet
 • Beskyldninger om dårligt udført arbejde
 • Overdreven overvågning og kontrol

Personlig mobning:

 • Sladder og rygtespredning
 • Åben ydmygelse eller latterliggørelse
 • Fornærmelser eller anstødelige bemærkninger
 • Gentagen og overdreven kritik
 • Ondskabsfulde drillerier og ’practical jokes’
 • Udelukkelse fra det sociale samvær
 • Ignorering af synspunkter
 • Invasion af det personlige rum fx. at pege fingre og skubbe, stille sig fysisk i vejen