Selvværd og selvtillidsproblemer

Selvtillid og selvværd er to sider af samme sag, hvor selvtillid betyder troen på sig selv og troen på at kunne magte og en given opgave, mens selvværd angår troen på, at man er værdsat som menneske.

Selvtillid kræver en vis grad af selvværd

Et højt selvværd betyder således, at man regner sig selv for en værdifuld person, mens et lavt selvværd betyder, at man regner sig selv for en ringe person.

Den grad af selvværd, man oplever hos sig selv, er af stor betydning for humør og gåpåmod.

Hos mennesker med et særlig lavt selvværd kan der være risiko for udvikling af depressioner. Det samme gør sig imidlertid også gældende for personer, der har et udpræget svingende selvværd, så man den ene dag synes, at man kan klare hvad som helst, mens man nogle uger eller måneder senere pludselig synes, at man egentlig slet ikke dur til noget – og faktisk er en ret ussel person (dvs. hvor man løbende oplever “tab” af selvværd).

Hvordan lavt selvværd udvikles

Din opfattelse af dig selv kan ses som konklusioner, du er nået frem til på baggrund af det, der er hændt dig. Det kan fx være dine tidlige erfaringer i din familie eller fra din skoletid. Negative erfaringer kan have påvirket din tænkning og følelser samt dermed også din selvopfattelse på måder, som stadig præger dig i.

Senere erfaringer, måske aktuelle problemer og belastningssituationer fx fra arbejdslivet eller uddannelsessystemet, kan på samme vis bidrage til udviklingen af et lavt selvværd.
Eksempler kan fx være langvarige stresspåvirkninger eller konflikter på arbejdspladsen eller i familien.

Det terapeutiske arbejde retter sig mod at afdække- og forstå, hvad der ligger til grund for udviklingen af dit lave selvværd. Herigennem vil du også kunne opnå en anden mere positiv forståelse af dig selv.