Særligt sensitive

Mellem 15 og 20 % af alle danskere kan med rette betegnes HSP – højsensitive personer. De fødes med et nervesystem, som bearbejder sanseindtryk dybere end normalt, og de kan derfor let blive overvældede af alle hverdagens stimuli. Hos nogle fremprovokeres sensitiviteten først, hvis de er stressede af deres generelle livsbetingelser.

De, som fødes med denne disposition, kan have oplevet at føle sig anderledes end andre hele livet igennem. De har måske følt sig overfølsomme eller forkerte, hvis der er kommet fokus på de ting, de har svært ved, snarere end på deres mange kompetencer. For dem gælder det om at begrænse bombardementet af stimuli og indtryk og finde en hylde, hvor man kan føle sig værdsat med mulighed for at udfolde sine talenter.

Sensitive mennesker er ofte kreative, elsker at fordybe sig, er åbne og har en god indlevelsesevne. Hvis de får lov at udvikle disse evner, kan de blomstre inden for områder som kunst, design, forskning, sundhed og omsorg.

For særligt sensitive kan følgende tegn gøre sig gældende:

  • Du har mange kreative ideer og en levende fantasi
  • Du bliver let forvirret, hvis der er forandringer eller uorden i omgivelserne
  • Forandringer i dine daglige rutiner bringer dig ud af balance
  • Du reagerer stærkt på kaffe, alkohol og/eller sukker
  • Du er meget følsom over for dufte, lys og/eller lyde
  • Du bliver let rørt – både over sørgelige og smukke oplevelser – og kan få tårer i øjnene på upassende tidspunkter
  • Du har en god indlevelsesevne og ved ofte, hvordan dine medmennesker har det
  • Du holder af at fordybe dig frem for at sprede din opmærksomhed over mange ting

Sensitive mennesker er ofte dårligere end andre til at håndtere stress, og hvis de udsættes for mange stimuli fra omgivelserne, bliver de udmattede og trives dårligt. Da sensitiviteten som nævnt er biologisk betinget, er den ikke til at behandle eller slippe af med, og det gælder således om at acceptere sensitiviteten som et vilkår og lade være med at kæmpe den. Herefter bliver det muligt at rette fokus mod strategier, som kan gøre livet som sensitiv mindre hårdt og mere berigende.