Efterfødselsreaktioner

Cirka hver fjerde nybagt mor føler sig i kortere eller længere tid følelsesmæssigt uligevægtig. Man kan opleve ikke rigtig at have interesse for barnet eller ambivalente følelser eller svært ved at knytte sig til barnet. Alt dette er forbundet med tabu, dårlig samvittighed og selvbebrejdelser

Tegnene på en efterfødselsreaktion kan være

  • Følelsesmæssigt uligevægtig
  • Deprimeret og ked af det, verden er gråt i gråt
  • Svært at være alene med barnet
  • Synes ikke, man slår til i rollen som mor og kæreste
  • Føler at det hele er uoverkommeligt
  • Angst og bekymring
  • Selvbebrejdelse og dårlig samvittighed

Kvinder, der har oplevet store tab (fx forældres eller børns død) og kriser inden for de seneste to år, har større tilbøjelighed til at få følelsesmæssige vanskeligheder. Det samme gælder kvinder, der har haft en meget omtumlet og krisefyldt barndom.

Der kan også være tale om yderligere reaktioner, og så kalder man det en fødselsdepression. Ét eller flere af nedennævnte symptomer kan være tilstede:
• Svært at sove om natten
• Græder meget
• Bange for at gøre barnet eller sig selv fortræd
• Kan næsten ikke være alene med barnet
• Bange for fx at gå på gaden, at køre i bil eller at være sammen med mange mennesker
• Overvejer måske glimtvis selvmord og synes ikke, at familien kan være tjent med sådan en mor
• Er bange for at blive sindssyg og kan intet positivt se ved barnet eller livet i det hele taget