Sorg og tab

En naturlig reaktion

Sorg er en normal reaktion på tab. Tilstanden opstår oftest ved tab af nærtstående, fx ved dødsfald eller ved skilsmisse. Dog kan andre slags tab resultere i sorg, fx tab af fysiske færdigheder og arbejdsevne.

Socialt netværk er essentielt, når man er i sorg. Man har brug for basal omsorg og skal ikke være alene uden nogen at tale med. Netværkets evne til at lytte og forstå er værdifuld – men også blot fysisk nærvær og tilstedeværelse er vigtig. De fleste gennemlever sorgen og finder med tiden mening og muligheder med tilværelsen igen, så der ikke er brug for professionel hjælp.

Tidligere sorg og traumer kan vækkes igen

I nogle tilfælde aktiverer sorgen tidligere ubearbejdet sorg eller traumer, og reaktionen kan være kraftig og svær at mestre og gennemleve selv.

Hvis sorgen ikke bliver bearbejdet tilstrækkeligt, kan sorgen få mere kronisk karakter og eftervirkninger i form af depression.

Uafsluttede forhold

Når tab sker som følge af uventede og traumatiske hændelser, kan sorgreaktionen blive svær. Undersøgelser viser også, at det kan være sværere at komme sig over tabet af et menneske, hvis man har haft et ambivalent forhold til den afdøde.

Sorg skal have tid og plads

Sorgreaktioner kan være forsinkede og opstå lang tid efter tab. Dette kan umiddelbart være uforståeligt både for én selv og omverdenen. Reaktionen er et udtryk for, at sorgen ikke er bearbejdet. Man har måske ikke kunnet rumme sine følelser og har undladt at forholde sig. Forsinkede reaktioner opstår ofte for mennesker, der er optaget af at hjælpe andre gennem sorgen, og som derfor ”holder sammen på sig selv”.

Meningen med det hele

At blive konfronteret med døden og andre definitive tab sætter ofte mange eksistentielle overvejelser i gang om éns eget liv og død og ”meningen med det hele”.

I det psykologiske arbejde med sorg er anerkendelse af tabet og reaktionerne herpå det primære. Samtidig er det afgørende at bibringe den sørgende viden om og forståelse af, at sorgreaktionen er.