Stress

Begrebet stress anvendes om almindelige travlhedsreaktioner, men stress kan være langt mere alvorligt og have helbredsmæssige konsekvenser såvel fysisk som psykisk, hvis ikke tilstanden bremses.

Reaktioner på overbelastninger

Psykiske reaktioner:

  • Koncentrationsbesvær: opleves som problemer med at fokusere på en opgave, en samtale, en bog/tv. Problemer med at planlægge arbejdsopgaver eller dagligs gøremål. Derudover kan koncentrationsbesvær opleves som tankemylder, hvor tankerne kører rundt, ofte med en fornemmelse af at have glemt noget.
  • Hukommelsesbesvær: opleves som problemer med at huske i dagligdagen. Det kan være noget man lige har hørt, læst, fået at vide, osv. Problemer med at huske navne, aftaler, osv.
  • Koncentrations- og hukommelses problemer bliver man typisk meget bekymret og også flov over, og giver ofte også anledning til bekymringstanker om hjernesygdom fx demens. Men her er det vigtigt at huske på, at netop disse symptomer er klassiske reaktioner på stress. Når man kommer ud af sin stressperiode, forsvinder koncentrations- og hukommelsesproblemerne også igen.

Følelsesmæssige reaktioner:

  • Irritabilitet med tendens til opfarenhed over ens familie eller ude fx overfor mennesker på gaden, i butikker osv. Stress giver ofte også øget følsomhed og nærtagenhed i omgangen med andre.
  • Nedtrykthed og tomhed. Længerevarende stress, dvs. uger/måneder, giver som regel en tristhedsfølelse, en følelse af meningsløshed. Dette udvirker for nogle også en oplevelse af følelsesmæssig tomhed, hvor man ikke rigtig kan mærke sine følelser over andre, fx ægtefælle, børn osv. Hvis stresstilstanden fortsætter, er der dermed også risiko for udvikling af depression.
  • Angst. Efter længerevarende stress er det almindeligt at få nogle angst oplevelser. Disse kan være klaustrofobi, åndedrætsbesvær, følelsesløshed, synkebesvær, frygten for at falde om, blive skør, osv.. Disse oplevelser kan i sig selv være yderlig angstprovokerende og medvirkende til at forværre tilstanden og følelsen af utilstrækkelighed.

Fysiske reaktioner:

  • Træthed/søvnbesvær. Stor træthed og problemer med at falde i søvn og sove igennem.
  • Indre kropslig uro (sommerfugle i maven). Fornemmelse af at at kroppen kører på højtryk.
  • Svedeture, svimmelhed, åndenød, trykken for brystet, hovedpine, kvalme, ændring i appetit og sexlyst.
  • Følsomhed overfor fysiske stimuli, fx stærkt lys, høje lyde, uro, mange mennesker.

Selvværd og selvtillid

Når man oplever ovenstående ved sig selv, påvirker det ens selvselvværd og selvtillid. Man bliver i tvivl om sine kompetencer og evner som person, kollega, osv. Disse tanker kan yderlig føre til forværring af tristheden med risiko for udvikling af depression. Men her er det vigtigt at huske på, at tanker om ens manglende kompetencer/evner er dine egne tanker. Det er ikke tanker om dig, som andre omkring dig udtrykker.

Misforhold mellem ressourcer og opgaver

Stress skyldes et misforhold mellem ressourcer, og de opgaver man stilles overfor. At der ikke tid nok til de enkelte opgaver i  forhold til den indsats, som hver enkelt opgave kræver. Derudover at man oplever stort ansvar i forhold til den enkelte opgave, og at opgaverne står i kø i ens liv. Ofte både privat og i arbejdsmæssigt. For meget man skal nå i forhold til tid, og ikke får nok pauser til at lade op. Måske har man urealistiske forventninger til sig selv, og ønsker at klare det hele. Måske tager man for mange opgaver eller for meget ansvar på sig.

Behandling

Når man arbejder med stress i terapi, får du kendskab til sine egne signaler på overbelastning og stress – og årsagerne bag symptomerne. Kognitiv terapi og mindfulness er meget anvendt til stresshåndtering og stressreduktion, og undersøgelser viser, at det er en effektiv metode. At lære afspænding er også meget værdifuldt.

Personer der reagerer med stress og evt. udbrændthed er ofte meget samvittighedsfulde mennesker, der tager for meget ansvar – ikke bare for sig selv, men også for andre og for arbejdssituationer. Typisk er det mennesker der føler det vigtigt at gøre alt godt – måske perfekt. Dette er psykodynamiske aspekter, man kan arbejde med i terapien.