Priser

  • Individuel konsultation uden henvisning. Børn eller voksne  (45-50 min) 1200 kr
  • Parsamtale (45-50 min) 1400 kr.
  • Individuel konsultation med henvisning: 1. konsultation 427,20 kr. 2.og efterfølgende 11 konsultationer 356,52 kr

Bemærk at konsultationer med en henvisning kun er i min praksis i Amager Centret.

Mange har forsikring via privat forsikring eller via deres arbejdsplads til sig selv og sin familie, som giver ret til psykologhjælp. Undersøg evt. om du har den mulighed.

Sygeforsikringen Danmark giver 300,00 kr. i tilskud pr. konsultation uden henvisning og 200 kr ved henvisning.

Betaling:

Der betales via dit forsikringsselskab, kontant eller Mobilepay 51130 efter hver konsultation.

Afbud:
Senest 24 timer før så konsultationen kan nå at blive tilbudt til anden side.
Ved for sent afbud betales honorar.

Etik og fortrolighed:

Alt som vi taler om er fortroligt og er underlagt Dansk Psykologforenings retningslinjer om fortrolighed. Offentlige instanser kan således ikke indhente oplysninger uden dit samtykke.