Overgreb i barndommen

Problemer som følge fysisk / psykisk overgreb i barndommen

Seksuelle overgreb i barndommen sætter ofte traumatiske spor. Ubearbejdet kan de få indflydelse på den måde man lever sit liv på senere.

Når barnet udsættes for misbrug af et familiemedlem, vil der ofte være tale om, at barnet også på andre områder er omsorgssvigtet. Seksuelt misbrug finder typisk sted i dysfunktionelle familier.

Hvad er seksuelle overgreb?

Der er tale om seksuelle overgreb, når et barn eller en ung inddrages i seksuelle handlinger, som han eller hun ikke er modne nok til at forstå og derfor ikke kan indvilge i. Der er tale om et ulig forhold, hvor den voksne introducerer barnet til seksuelle handlinger, som barnet ikke har begreb om samt den fornødne modenhed til at deltage i.

Overgrebenes konsekvenser

Reaktionerne på overgreb kan optræde umiddelbart i forlængelse af det seksuelle misbrug og strække sig langt op i voksenlivet. Omfanget af traumatiseringen er afhængigt af flere forskellige faktorer, f.eks. hvor længe overgrebene har stået på, om krænkeren er en fremmed eller én i familien, grovheden af overgrebene samt barnets alder.

Nogle af de hyppigste reaktioner er:

 • Skyld og skam – følelsen af at være medskyldig og skammen over at have deltaget.
 • Tvivl omkring egen dømmekraft
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Grundlæggende tvivl til omverdenen, især voksne/autoriteter
 • Vrede mod krænkeren og mod sig selv
 • Depression
 • Følelsen af ensomhed
 • Angst
 • Problemer med egne grænser overfor andre i forhold nærhed /afstand
 • Lavt selvværd
 • Flashbacks
 • Forstyrrelse af voksenlivets seksualitet
 • Selvskadende adfærd
 • Selvmordstanker og selvmord