Liselotte Rosenkvist Jensen

Samtaler med en psykolog kan bidrage til, at du får bedre trivsel og livskvalitet, eksempelvis gennem en øget bevidsthed om dine tanker, følelser og handlemønstre, samt give dig redskaber til at reagere på en mere hensigtsmæssig måde i dit liv og dine relationer.

Jeg er født i 1965. Er uddannet som cand. psych. fra Københavns Universitet i 1996. Er Autoriseret som psykolog af psykolognævnet under Ankestyrelsen. Derudover er jeg godkendt som specialist i psykoterapi indenfor området unge og voksne. Sidstnævnte er en 3 årig efteruddannelse, som kan påbegyndes efter opnåelse af autorisation, og som indebærer 360 timers teori og 240 timers supervision og personligt udviklingsarbejde (egenterapi).  Jeg har erfaring som psykolog igennem mere end 23 år, og har et bredt kendskab til forskellige psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Jeg deltager løbende i kurser, supervision og efteruddannelsesprogrammer, og følger med i den videnskabelige udvikling indenfor psykologien.

Jeg ligger vægt på at skabe en god relation og et tillidsfuldt rum, hvori den enkelte kan føle sig tryg nok til at arbejde med sig selv og sine problematikker. Målet med terapien er ikke kun at du får løst dine problemer på kort sigt, men at du også bliver bedre til fremover at kende dig selv, så du i fremtiden vil være bedre i stand til at håndtere dine udfordringer.

Terapi kan således være med til fremover at give dig bedre selvindsigt og gøre dig bedre til at fokusere og prioritere dine mål og ønsker.

Jeg er medlem af:

  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
  • Krise og katastrofepsykologisk selskab for psykologer
  • Jeg samarbejder med forsikringsselskaber, psykolognetværk, kommuner og servicestyrelsen.

Målgruppe:
Voksne, unge, par og familier, gravide.