Vold i parforhold

Psykisk og / eller fysisk vold i parforhold

Der er ingen situationer, personlige egenskaber eller hændelser, der retfærdiggør, at man bruger vold. Vold handler dybest set om magt. Et voldeligt forhold er ikke ligeværdigt, da der er tale om en magtfordrejning. Voldelige handlinger i nære relationer har til formål at dominere ens partner til at handle på en bestemt måde, eller at få partneren til at lade være med at udføre en bestemt handling.

Vold er ikke kun den tydelige fysiske vold. Den kan i mange tilfælde være psykisk betinget. De forhold, der er ramt af fysisk vold, har ofte en fortid med psykisk vold. Det starter ofte med den psykiske vold, hvorefter den fysiske følger.

Psykisk vold kan komme til udtryk i verbale krænkelser, magtudøvelse, indespærring, systematiske afvisninger, nedvurderinger, kontrol af kontakt med familie og venner, ydmygende samvær med andre samt trusler på livet.

Psykisk vold er en måde, hvorpå man kan skade, skræmme eller krænke en person uden at anvende fysisk magt.

Den fysiske vold er defineret som brug af fysisk kraft mod eller at fastholde en anden person. Aktivt påført vold udmøntes ofte i slag, spark, kvælningsforsøg, knivstik etc.

Efter en voldsepisode lover den voldelige part ofte, at det aldrig vil ske igen. Men det gør det ofte. Og efter hvert slag bliver virkeligheden mere og mere forvrænget både for den voldelige og offeret, samtidig med at grænserne hele tiden rykkes lidt. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i en årrække. Jo længere forholdet varer, jo mere begynder voldsofferet at tvivle på, om han eller hun overhovedet er voldsramt, og om det måske i virkeligheden er vores egen skyld.

Materiel vold er handlinger, der er rettet mod ting, såsom at smadre møbler, slå i døre eller vægge, rive eller klippe tøj i stykker og kaste med ting.

Økonomisk vold er når partneren udnytter den anden økonomisk fx ved købe eller oprette gæld i den andens navn.

Alle former for voldsudøvelse er stærkt traumatiserende for den der udsættes for volden. Voldsofre er i en både vanskelig og sårbar situation og oplever ofte svære psykosociale belastninger. Som nævnt kan volden udøves på mange måder, hvilket kan medføre, at offeret kan være i tvivl om, hvorvidt vedkommende rent faktisk er udsat for vold. I nogle tilfælde vil man ikke opdage volden førend man lider fysisk overlast eller før andre personer påpeger, at man udsættes for vold.

At komme ud af et voldeligt forhold handler om at indse, at man fortjener bedre end det nuværende. Der er også hensyn at tage til den voldelige partner, der sandsynligvis vil reagere voldsomt på et brud. Men man skal som udgangspunkt fokusere på at hjælpe sig selv for at overleve.