Supervision

Supervision af psykologer med henblik på autorisation samt supervision af pædagoger, lærer, læger, socialrådgivere, ect.

Jeg tilbyder supervision med henblik på autorisation samt personlig og faglig udvikling. Supervisionen kan tage sit i afsæt i psykodynamisk, eksistentiel og / eller kognitiv teori. Supervisionen kan være gruppevis eller individuel.