Depression og tristhed

Man skelner mellem endogen depression, der er genetisk betinget – og eksogen depression, der er forårsaget af ydre faktorer eller af tankemønstre.

Depressioner forekommer i flere sværhedsgrader. I nogle tilfælde er medicinering nødvendig, og i svære tilfælde kan der være fare for selvmord, så indlæggelse er påkrævet.

Symptomerne

Betydningen af depression i folkemunde og i den kliniske betydning er forskellig. I klinisk betydning er depression kendetegnet ved nedtrykthed, tomhedsfølelse, nedsat lyst og interesse, nedsat energi eller øget træthedsfølelse. Den depressive har også nedsat selvtillid og selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker om død eller selvmord. Man kan opleve tænke- og koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser og appetit- og vægtændring.

Tankemønstrene

Når man er deprimeret, farves ens syn på livet, og man kan få et udpræget negativt syn på sig selv, på andre og på fremtiden. Man får en tendens til at generalisere som fx: ”At livet er meningsløst”, ”At det aldrig bliver anderledes” og ”At jeg selv er uduelig”. Eksemplerne viser de negative generaliseringer på tværs af tid, sted og specifik hændelse.

Et andet tankemønster i depression kan være sort-hvid tænkning. Her ser man alt som enten godt eller dårligt, fx: ”Enten præsterer jeg perfekt, eller også er jeg uduelig.”