Coaching

Coaching er en metode, der benyttes til at få en indsigt i, hvorfor man handler som man gør. Ved at få en viden om ens handlemønstre kan det hjælpe en til at vælge nye og anderledes muligheder for at opnå sine mål.

Coaching er endvidere en metode til at få det bedste frem i en og kan benyttes til at opnå mål såvel personligt som på erhvervsmæssige områder.
Mit teoretiske udgangspunkt i coaching kognitive og psykodynamiske tilgange.

Jeg tilbyder individuel coaching indenfor områderne:

  1. Ledelsesudvikling
  2. Konflikthåndtering
  3. Personaleadfærd
  4. Motivation