Voldtægt og overgreb

Problemer som følge af voldtægt og overgreb

Voldtægt er vold på både sjæl og krop.

En mand eller en kvinde, som bliver udsat for voldtægt, vil ofte opleve det som en total krænkelse af vilje og selvværd samt en massiv overskridelse af den kropslige intimsfære; en total ydmygelse.

Et nej er et nej, uanset for forsagt det siges. Uanset hvor udfordrende man er klædt, hvor beruset man er, hvor meget man flirter og om man først siger ja for derefter at ombestemme sig – et nej er et nej.

Psykiske reaktioner på en voldtægt

Mennesker, der bliver voldtaget, reagerer meget forskelligt. Hvis du selv har været ude for en voldtægt eller hvis en af dine pårørende har, kan du måske genkende nogle af disse symptomer:

 • Oplevelse af kaos
 • Humørsvingninger
 • Ændret tidsopfattelse
 • Søvnproblemer: søvnløshed og/eller mareridt
 • Genoplevelse af voldtægten
 • Uvirkelighedsfornemmelse: Man kan ikke forbinde voldtægten med sig selv
 • Angst: For at være alene, for at være sammen med andre mennesker, for at være i lignende situationer, som hvor voldtægten fandt sted, generel bekymring
 • Skam og skyldfølelse: Man bebrejder sig selv, at man ikke handlede anderledes i situationen
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Seksuelle problemer
 • Depression
 • Vrede: Både mod gerningsmanden, mod sig selv og mod omgivelserne, hvis de udtrykker manglende forståelse
 • Kropslige reaktioner: Muskelsmerter, kvalme, ondt i maven og hovedet og svimmelhed
 • Tab af grundlæggende tillid: Til verden, til andre mennesker og til sig selv

Former for voldtægt

Der kan være tale om overfaldsvoldtægt, hvor overgriberen er en fremmed.

Der kan være tale om såkaldt kontaktvoldtægt, hvor overgriberen er en person som er kendt af offeret, fx ekskæreste, bekendt, kollega eller en man har mødt i byen.

Den tredje form for voldtægt er parvoldtægt, når man bliver voldtaget af en partner.

Reaktioner under voldtægten

I voldsomt belastende situationer reagerer mennesker ofte ud fra tre grundlæggende reaktionsmønstre: Kamp, flugt eller passivitet.

Ofte vil offeret reagere ved at forsøge at tale sig ud af situationen. Hvis dette ikke virker, vil nogle forsøge at flygte, simpelthen at komme fysisk væk fra situationen.

Andre mennesker kæmper, yder fysisk modstand – slår, river og sparker – og råber højt.

Mange mennesker reagerer med passivitet under en voldtægt. Dette kan være en velovervejet beslutning, når det vurderes at være for farligt at flygte eller kæmpe. Ofte er der imidlertid tale om en automatisk reaktion, når offeret simpelthen bliver handlingslammet af skræk.