Metode

Valget af behandlingsmæssig metode vil afhænge af din problemstilling og dine ønsker. Fokus vil være på det som forhindrer dig i at leve det liv, som du ønsker. Udgangspunktet for samtalerne er de problemer, du møder i din dagligdag. Om fortiden er relevant at inddrage vil være forskelligt afhængig af problematik.  Dog vil det ofte vise sig, at der er en sammenhæng imellem de vanskeligheder, vi støder på i nuet og de oplevelser vi ellers har haft i løbet af vores liv.

Ofte vil terapien bygge på en blanding af følgende teoretiske retninger:

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi er fokus på de tankemønstre, der kan være styrende for dine følelser og handlemåde. Ved at se på sammenhængen mellem tanke, følelse og handling kan der komme klarhed og ny indsigt. En erkendelse, som giver mulighed for at du kan skabe forandringer i dit liv.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi har sit fokus på de grundlæggende mønstre i psyken og i personligheden, som mere eller mindre bevidst er styrende for vores følelsesliv.  Denne tilgang kan hjælpe dig til at forløse og forandre gamle ubehagelige følelsesmæssige traumer og reaktioner, således at du nu i dit voksne liv frit kan være i dine følelser og dermed opnå mere lethed, glæde psykologisk klarhed i dit liv.

Eksistentiel terapi

Den eksistentielle terapi kan antage en mere filosofisk form, hvor livets spørgsmål og mening for dig er i fokus.  Den eksistentielle terapi er anvendelig til at opnå klarhed omkring egne værdier, mål og grundliggende tanker i og omkring livet. Ofte er det når kriser melder sig i ens liv at eksistentielle spørgsmål bliver ekstra betydningsfulde. Livskriser fx i forbindelse med tab af nærmeste, fyring eller alvorlig sygdom giver automatisk anledning til mere indadvendthed i en periode, hvor eksistentielle spørgsmål som fx meningen med livet føles relevant at dvæle ved.

Mindfulness

Mindfulness betyder at være fuldt tilstede i nuet. Dvs. at have en opmærksomhed på det, du fortager dig lige nu. Vi er ofte optaget af tanker om fremtiden, det vi skal huske, noget vi bekymres over eller noget vi glæder os til. Eller vi kan være optaget af tanker om fortiden, noget vi fortryder eller grubler over. Begge forhindrer os i at være ordentligt tilstede med det vi foretager os lige nu samt være nærværende i kontakten med andre og ikke mindst med os selv.

Med Mindfulness lærer du at fokusere på nuet på et tankemæssigt og kropsligt plan. I terapien lærer du at udvikle evnen til at være i fuld kontakt med dig selv, dine tanker og din krop lige nu samt opdage den negative rolle, som destruktive tanker og tankemønstre kan spille i dit liv.